ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz

O naší škole

Základní škola v Hrubém Jeseníku byla do roku 1991 spádovou školou se žáky 1.stupně pro obce Hrubý Jeseník, Oskořínek, Chleby, Draho a Nový Dvůr. Po rozpadu střediskové obce Oskořínek zajišťuje především vzdělávání žáků z Hrubého Jeseníka, Oskořínka a Nového Dvora a nemá smluvně zajištěnou spádovost. 
Dovolte mi Vás proto seznámit s naší školou a poskytnout Vám několik důležitých informací, které Vám usnadní orientaci ve výběru školy pro Vaše dítě.
ZŠ v Hrubém Jeseníku je organizována jako trojtřídní s pěti ročníky.  Zřizovatelem školy je Obec Hrubý Jeseník. Součástí školy je mateřská školka, školní jídelna a školní družina.  Vyučování probíhá podle vlastního vzdělávacího programu „Škola pro obec“. Anglický jazyk je vyučován již od 1.ročníku. V každém ročníku jsou vyučovány 2 hodiny výtvarné výchovy. Rozvrh je nastaven tak, aby nebylo odpolední vyučování.
Na škole pracuje zájmový výtvarný kroužek, kroužek literárně-dramatický, přírodovědný a sportovní kroužek, kroužek deskových her a kroužek výpočetní techniky. V létě organizujeme pro děti týdenní výukový pobyt v přírodě. Škola rovněž zajišťuje ve dvou po sobě jdoucích ročnících plavecký výcvik. Škola též nabízí možnost využití volného času dítěte ve školní družině.
Ve škole je umístěna školní kuchyně a jídelna, a škola se zapojila do programu poskytování dotovaných mléčných výrobků k žákovským svačinám. Škola je vybavena interaktivními tabulemi a 17 počítači, které využívají k výuce žáci všech ročníků. Kvalitu výuky testujeme ve 3. a 5.ročníku formou testů KALIBRO, ve kterých žáci již několik let dosahují vynikajících výsledků.
TémaVýsledek
celostátní v %
5.ročník celkově
Český jazyk62,0%64,0%
Matematika56,0%77,0%
Humanitní základ68,0%81,0%
Přírodovědný základ62,0%75,0%
Anglický jazyk62,0%80,0%
*testování se zúčastňují i žáci s vývojovými poruchami učení a výsledek je počítán průměrem

Nižší počet žáků je určitě výhodou ve výuce – učitelé mají mnohem více času na individuální práci se žáky, a výhodou i v řešení výchovných problémů – všichni se velmi dobře známe. Ještě před několika lety měla škola přes 80 žáků a všech pět tříd v jednotlivých ročnících. K poklesu došlo nejenom tím, že všeobecně klesl počet novorozenců, ale i tím, že rodiče začali dávat své děti do okolních plně organizovaných škol. Nejvíce je to znát u dětí nově přistěhovalých, kde rodiče nemají zkušenost s prací malotřídní školy. Paradoxně tak vznikla situace, že se rodiče bojí výuky v malotřídní škole, a přitom by počet žáků, kteří jsou nyní v okolních školách, stačil na obnovení pětitřídní školy.
Vážení rodiče, žádám Vás touto cestou, pojďte se spolupodílet na moderním chodu a budoucnosti školy, jejíž historie sahá do poloviny 18. století.

Mgr. Jaroslav Oberhel
ředitel školy

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek