ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz
menu této stránky

Mateřská škola

5.6.2024
Vážení rodiče, dnes proběhlo komunitní setkání rodičů a široké veřejnosti, které bylo zaměřeno na kompetence související s bezpečností ve virtuálním světě v souvislosti s aktuálními hrozbami. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a aktivně se zapojili do diskuse, poděkovat panu Milanovi Kolarovskému za vedení tohoto setkání. Všechny přítomné moc prosím o zpětnou vazbu na info@zshrjesenik.cz a věřím, že taková setkání budou i v budoucnosti.
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20školní/Základy_bezpečnosti_ve_virtuálním_světě.pdf
http://zshrjesenik.cz/galerie&vystava=?vystava=z%C3%A1kladn%C3%AD_%C5%A1kola
Jaroslav Oberhel - ředitel školy

29.5.2024
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na komunitní setkání rodičů a široké veřejnosti, které bude zaměřeno na kompetence související s bezpečností ve virtuálním světě v souvislosti s aktuálními hrozbami - dětský účet, antivirový program s rodičovskou kontrolou, problematika webkamery, bezpečnost na internetu, zásady soukromí, sdílení dat, sexting, email – spam, phishing, sociální sítě, podvodné telefonáty a SMS.
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20školní/Setkani_v_online_svete.pdf

8.5.2024
Vážení rodiče,
od 29.4.2024 došlo ke změně nastavení pracovních náplní nepedagogických pracovníků a přehodnocení kompetencí řídících pracovníků.
Výdej přesnídávek a obědů v mateřské škole zajišťuje kuchařka MŠ, odpolední svačiny provozní zaměstnankyně MŠ.
Na stravování v jídelně základní školy dohlíží pedagogičtí pracovníci ZŠ, obsluhu z výdejního okénka zajišťuje kuchař ZŠ.

19.3.2024
Vážení rodiče, uběhlo deset dnů, ve kterých jste se vyjadřovali ke školnímu stravování, podávali náměty do skladby jídelníčku. V mateřské škole se vyjádřilo celkem 44% zákonných zástupců (11), v základní škole to bylo procent 68 (32 zákonných zástupců). Materiál v tuto chvíli statisticky zpracováváme a výsledky budou zveřejněny příští týden.

15.1.2024
Vážení rodiče,
na čtvrtek 1. 2. 2024 vyhlašuji v základní škole ředitelské volno, provoz mateřské školy bude tento den přerušen.
Důvodem uzavření obou školských zařízení je Oznámení firmy ČEZ Distribuce, a. s. o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060926197. Hlášená odstávka elektřiny tento den nám neumožní dětem a žákům zajistit teplo v budovách a bezpečně osvětlené prostředí.

21.11.2023 - STÁVKA

Vážení rodiče,
dovolte mi Vás informovat o důvodech, proč se pracovníci školy a školky připojují k výstražné celodenní stávce 27. listopadu 2023.
Uvědomujeme si složitou finanční situaci státu. Je ale zřejmé, že plánovaná úsporná opatření na rok 2024 mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. 

Proč se do stávky zapojují všichni pracovníci naší školy?

MŠMT vyměnilo finanční navýšení platů učitelů za snížení peněz na:
- maximální počet odučených hodin Phmax, což v našem případě bude znamenat spojování hodin informatiky s přírodovědou a výuku 20 žáků a více v počítačové učebně s jedním učitelem,
- asistenty pedagoga a jejich parametrizaci, která zapříčiní snížení jejich počtu a zhoršení podmínek pro výuku všech žáků a dětí,
- provozní zaměstnance, kteří už nyní pobírají velmi nízký tabulkový plat,
- pomůcky, učebnice a plavecký výcvik

MŠMT navíc plánuje převézt provozní zaměstnance pod zřizovatele, což by znamenalo navýšení výdajů z obecního rozpočtu.

To jsou důvody, kterým bychom chtěli stávkou zabránit.

Naším společným cílem je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.
Zdroj: https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka

Vážení rodiče, chápeme, že jednodenní uzavření školy a školky bude pro některé z vás komplikací, ale věříme, že i vám jde v první řadě o Vaše děti.

V případě, že by byla stávka odvolána nebo došlo k jiné důležité změně, budete bezodkladně informováni prostřednictvím webu školy.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník - Mgr. Jaroslav Oberhel, ředitel školy


25.10.2023
DŮLEŽITÉ!!!!!!!!!
Vážení rodiče,
skončilo funkční období členů školské rady z řad zákonných zástupců a je tedy třeba provést novou volbu. Obracíme se tedy na Vás s žádostí, zda máte zájem pracovat v tomto orgánu, který mimo jiné schvaluje rozpočet školy, organizační řád, projednává změny v zřizovací listině, výroční zprávy a hodnotící zprávy, schvaluje střednědobý výhled hospodaření. Z řad zákonných zástupců budou volbou zvoleni dva na tříleté období.
Vaše děti dnes nesou domů lístek s možností kandidatury do školské rady. Tento lístek prosím vraťte zpět do školy do pátku 3. listopadu 2023. Volby do školské rady proběhnou v den konání rodičovských schůzek v úterý 21. listopadu 2023.

12.6.2023
Možnost objednávky časopisu Předškolák
https://www.radostzpoznani.cz/detem?utm_source=EP&utm_medium=email&utm_campaign=Predprodej&utm_content=Predskolak_special&sid=7b0dfe7a693f4d389bfd804850fb11c8&t=m

8.6.2023
Vážení rodiče,
zápisy do MŠ a 1. ročníku jsou za námi, a tak připravujeme nový školní rok 2023-2024.
Základní škola začne školní rok s 57 žáky na pravidelnou každodenní docházku, 17 žáků má individuální vzdělávání a 1 žák se vzdělává v zahraničí.
Složení tříd:
I. třída: 1. a 3. ročník
II. třída: 2. ročník
III. třída: 4. a 5. ročník
V 1. - 3. ročníku bude celkem 40 žáků, což vytvoří velký problém s naplněním školní družiny, jejíž kapacita je pouze 30 žáků.
4 žáci nebudou mít autobusové spojení domů bezprostředně po vyučování.
Prosím touto cestou všechny rodiče, aby zvážili přihlášku do školní družiny. Pokud máte možnost (MD, RD, práce z domova, babička, dědeček), přenechte prosím místo těm, kteří tuto výhodu nemají a jejich dítě by bylo zcela bez dozoru.

Mateřská škola je v tuto chvíli z důvodu věkového složení a počtem dětí se SVP zcela naplněna, předpokládáme, že naplněna bude i od 1. 9. 2023.

Pokyn ke stanovení výše školného v příštím školním roce:
Mateřská škola: 428,- Kč/měsíčně
Školní družina: 300,- Kč/měsíčně
Oba dokumenty jsou zveřejněny v záložce Dokumenty.

9.5.2023
V pátek 5. května byl vydán nový pokyn o výši školného za mateřskou školu ve školním roce 2023 - 2024.
Měsíční školné (školkovné) je stanoveno na 428,00 Kč.

4.5.2023
FOCENÍ 2023 žáků ZŠ a dětí MŠ proběhne ve středu 7. června firmou FOTOAteliér Tichý z Nymburka. Novinkou je, že si objednávku a platbu provedou rodiče sami podobně jako v zaběhnutých e-shopech. Bližší informace a přesný návod postupu najdete na: http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/FOCEN%C3%8D%202023.pdf
nebo http://zshrjesenik.cz/dokumenty - dokument FOCENÍ 2023

1.3. 2023
Dnes jsme odeslali výtvarné práce některých žáků a dětí MŠ: Kryštofa Karáska, Matyáše Raise, Nely Kocúrové, Adély Šafrové, Elišky Adamcové, Alberta Švandy, Tadeáše Bukovice, Matěje Němečka a Bartoloměje Blaťáka do výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže" pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

22.11. 2022
Ve čtvrtek 24.11. od 15:00 hodin Adventní dílnička pro rodiče a děti. Přinést tác, podnos nebo podložku a vánoční přízdoby. 

20.9.2022
Vážení rodiče,
už od května velmi intenzivně pracujeme na získání nové podpory určené pro mateřské školy, základní školy a školní družiny.
Zcela zásadní změnou oproti předchozím roků je to, že nový operační program Jana Ámose Komenského vůbec nepočítá s pracovní pozicí CHŮVA a celkový objem finančních prostředků je výrazně nižší. Z těchto důvodů žádáme o alespoň dvouhodinový úvazek pro školní asistenty v MŠ a ZŠ, akce dalšího vzdělávání a nákup moderní techniky. Jakoukoli kombinací výběru šablon nešlo úvazek školního asistenta, který pracovně nahradí "chůvu", v mateřské škole zvýšit.
Žádost máme podanou s tím, že jsme chtěli projekt zahájit k 1.9. Vinou administrativy se vše protahuje a zcela otevřeně nemohu přesně říct, kdy projekt zahájíme.
Děkuji za pochopení.
Oberhel Jaroslav

19.9. 2022
Ve středu 21.9. mezi 15:00 - 16:00 hodinou JABLÍČKOVÉ ODPOLEDNE. Společné vyrábění dětí s rodiči. 
ÚKOL: přinést domácí dobrůtku vyrobenou z jablíček na ochutnávku dětem.

8.9. 2022
V pátek 9.9.2022 divadelní představení, vybíráme 60,- Kč.

24.8. 2022
V úterý 30.8. od 16:00 hodin třídní schůzky v MŠ. Prosím o účast bez dětí. 

24.6. 2022
Ve středu 29.6. od 9:30 hodin se koná Pasování předškoláků. Více info v mateřské škole.

27.5.2022
Informace k zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny najdete v záložce DOKUMENTY - Zápis do MŠ

11.4.2022
Školní zralost a další nástrahy
https://www.youtube.com/watch?v=OCGooRC5SHA&ab_channel=U%C4%8Den%C3%ADsn%C3%A1padem

3.2.2022
Vážení rodiče,
v mateřské škole si můžete vyzvednout doklad k daním: Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu za zdaňovací období 2021.

24.1.2022
Důrazně žádáme všechny rodiče, aby při vstupu do budovy školy i školky používali ochranu dýchacích cest. Podle posledních platných pravidel se jinak vystavují riziku vytrasování s epidemiologicky významně kontaktní osobou. Děkujeme.

18.1.2022
Od pondělí 17.1. se všichni zaměstnanci MŠ povinně testují. Testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno před otevřením školky. V případě, že budou pozitivní obě učitelky, budete, vy rodiče, bezodkladně v brzkých ranních hodinách informováni o tom, že školka jde ihned do pětidenní karantény, tudíž bude školka uzavřena. Prosím, buďte na tuto možnost připraveni.

6.9.2021
Vážení rodiče,
dnes nás odpoledne informovala pracovnice hygienické stanice o pozitivním nedělním PCR testu žáka 1. ročníku. Karanténa se týká pouze žáků školy, kteří s ním přišli do kontaktu v pátek 3.9.
Z výše uvedeného vyplývá, že děti z mateřské školy nejsou v žádném ohrožení touto nákazou prostřednictvím školy.

Jaroslav Oberhel

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek