ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz

historie školy

Historie
Kdy vzala počátek naše škola nevíme. Jisté však je, že zde byla v první polovině 18. století. Ve kterých místech se nalézala, nemůžeme určitě tvrdit, ale dle hodnověrných zpráv je možné věřit, že byla v čísle 86. Kolem roku 1750 byla z přičinění vrchnostenského rady Plajnera z Trosan přeložena do Ronova. Zdejší školní budova byla vrchnosti prodána, ale ta ji zanedlouho ponechala Janu Duřtovi z Jeseníka. Za novou školní budovu byl vybrán dřevěný domek č.p. 112 opět v Ronově, který byl zaplacen 360 zlatými z kostelní pokladny roku 1753. U domku se nalézal kus vrchnostenského pozemku a „nějaký dolík“. 
Na konci 18.století byla ronovská školní budova velice zchátralá, a proto bylo roku 1798 vrchností nařízeno, aby byla škola z Ronova do Jeseníka opět přeložena. Náklady s tím spojené měla vést vrchnost ronovská - urozená hrabata z Morzínu. Ze stavby však sešlo, neboť zchátralá budova byla opravena, a to přičiněním tehdejšího učitele Jana Kordíka. Touto opravou však nebylo škole příliš pomoženo. Už roku 1807 nařídil krajský úřad v Mladé Boleslavi vrchnostenskému úřadu ve Křinci, aby se postaral o vystavění školy v Jeseníku poblíž kostela. Opět však k výstavbě nedošlo, neboť v tu dobu prodal svobodný pán z Vimrů panství křinecké svobodnému pánu z Bethmannů a nový majetník nechtěl o stavbě školy ani slyšet. Až v roce 1829 novou výzvou od c.k. krajského úřadu bylo pomýšleno na uskutečnění stavby školy, což se stalo roku 1834 a byla tak vybudována dvoutřídní škola. 
Říšským zákonem ze dne 14. května 1869, jímž byla nařízena osmiletá školní povinnost, narůstal počet dítek školou povinných a v letech 1870 – 1880 jich zde bylo přes 350. Jevila se tudíž nutná potřeba školu rozšířit. V této době se chtěla obec Ronov – Oskořínek od Jeseníka „odškoliti“(nebýt spádovou obcí). Avšak c.k. zemská školní rada žádost obce odmítla a za to povolila rozšíření jesenské školy na čtyřtřídní. 
Dne 21.dubna roku 1879 o deváté hodině ranní byl farářem P.V.Knížkem posvěcen základní kámen k rozšíření budovy. 
V roce 1886 byla již škola pětitřídní, místnost pro pátý ročník byla přistavěna v přízemí do dvora a vedle ní menší místnost pro kabinet. Od roku 1882 se začaly objevovat v původní budově velké trhliny ve zdivu, a tak po různých průtazích muselo dojít k rekonstrukci. 
Roku 1898 byla zbořena původní školní budova, respektive celá její západní část, a na tom samém místě byl vybudován v přízemí byt pro řídícího učitele a v 1.patře dvě velké třídy. Tato přestavba byla zadána podnikateli Josefu Hojsákovi z Jeseníka č.p.86. 
Ve školním roce 1899-1900 tak zapsáno bylo 301 dítek.
Velká generální oprava budovy školní byla provedena v roce 1958 - 1959, kdy byla škola opatřena novou omítkou, byla vyměněna okna a byly vybudovány nové toalety. 
Od roku 1991 se ve školní budově topí elektrickým proudem, roku 1994 byla provedena zatím poslední oprava omítky. 

Zdejší učitelé :
Prvý známý učitel je František Pokorný o němž je zmínka z roku 1791.
Po jeho smrti byl roku 1798 na jeho místo potvrzen Jan Kordík, avšak v tomtéž roce po přeložení školy z Ronova do Jeseníka byl učitelem zdejším do roku 1803 Jan Mazánek. Poté školu vedli František Veselý a do roku 1851 Jan Zajíček. 

Řídící učitelé :

1851 – 1885 František Symon
1885 – 1903 Vojtěch Symon
1903 – 1909 Jan Šurda
1909 – 1923 František Speychal
1924 – 1927 Martin Mirvald
1927 – 1939 Vojtěch Fišera
1939 – 1948 Rudolf Klapka

Ředitelé školy :

1948 – 1952 Rudolf Klapka
1952 – 1954 Oldřich Houžvička
1954 – 1976 František Batala
1976 – 1996 František Řehák
1996 Jaroslav Oberhel

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek