ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK, OKRES NYMBURK
skok na hlavní menu skok na menu této stránky
Hrubý Jeseník č.p. 123, 28932
pošta Oskořínek
IČ: 75030594, ID datové schránky: 3euuym6
Telefon ZŠ: 325 588 345
Telefon MŠ: 325 588 775
mshrjesenik@volny.cz
Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Oberhel - 731 449 109
info@zshrjesenik.cz
menu této stránky

školní družina

21.12.2023
Zitra sportovní kroužek na multifunkčním hřišti. V případě nepříznivého počasí se kroužek konat nebude. 
I vzhledem ke zvyšujícímu počtu nemocných dětí apelujeme na rodiče, pokud mají možnost vyzvednout si děti dříve, aby toho využili.

Ve čtvrtek 21.12. budeme v ŠD slavit Vánoce. Pro děti bude nachystáno menší pohoštění a dárky pod stromečkem.
Zvažte prosím vyzvedávání dětí, aby jim to nebylo líto. Děkuji Kopecká

9.5.2023
V pátek 5. května byl vydán nový pokyn o výši školného za školní družinu ve školním roce 2023 - 2024.
Měsíční školné je stanoveno na 300,00 Kč.

18.2. Vkládám odkaz na video s divadýlkem. 
https://drive.google.com/file/d/1v4yorqCWIz6cE3M5rXKK2APs1rRjGwYk/view?usp=sharing

https://photos.app.goo.gl/Axv1LXPbFS8qzsWV9

1.11. Plánuji pro děti odpoledne s Halloweenskými úkoly. Prosím zvažte odchody dětí z družiny. Ideální doba bude po 15.hod.

7.6.2021 ve 13:00 se bude v družině konat projektový den s papoušky. Během akce si žáci budou moci zakoupit upomínkové předměty: pohled s papouškem za 10Kč a sádrové odlitky papoušků za 30Kč.Zvažte odchody dětí z družiny. 
Děkuji Kopecká

24.2.2021
Vážení rodiče,
na základě opatření Ministerstva zdravotnictví byla vytvořena pravidla pro vstup a pohyb v prostorách školy, školní jídelny a družiny.
Pravidla najdete v Dokumentech - Dokumenty školní - Dokumenty COVID
http://zshrjesenik.cz/arch/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Dokumenty%20COVID/Pravidlo%20vstupu%2025.%20%C3%BAnor%202021.pdf

18.12. budeme ve školní družině slavit Vánoce. Děti budou mít malé pohoštění a pod stromečkem připravené dárky.Proto prosím zvažte odchody dětí z družiny, aby jim to nebylo líto. Ideální bude po 15hod.
Děkuji Kopecká


Ve středu 14.10.2020 přijede do školní družiny Program s papoušky. Program bude začínat ve 12.30hod a potrvá asi do 15.hod. Kroužky budou zrušeny. Zvažte vyzvedávání dětí z ŠD.
Děkuji Kopecká


Dne 5.10.2020 přijede do školní družiny Mobilní planetárium s programem pro děti.Program bude probíhat od 12:00 do 15:30.Prosím zvažte vyzvedávání dětí z družiny.
Děkuji Kopecká

1.10. 2020 Bude ve školní družině realizován projekt „Aranžování dýní“ s odborníkem z praxe. Děti budou potřebovat: rukavice (vhodné na jehličí), zástěru, různé suché plody (kaštany, šípek, bukvice, šišky) na přízdobu, různé druhy zeleně (smrk, thůje, bobkovišeň, buxus), menší okrasná dýně – dle možností. Program bude trvat od 12.00 do 15.45. Zvažte prosím vyzvedávání dětí z družiny.  Děkuji Kopecká

17.9. 2020 Bude ve školní družině realizován projekt „Doprava“ . Program bude trvat od 11.45 do 15.45 Přírodovědný kroužek nebude. Zvažte vyzvedávání dětí z družiny. Děkuji Kopecká

4.6.2019
V měsíci květnu se školní družina zapojila do výtvarné soutěže vyhlášené Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.  Téma „Šťastné stáří očima dětí – Čas jako dárek (co jsem prožil/a s babičkou a dědou)“ zpracovalo 24 dětí. Do soutěže byly odeslány nejlepší práce: Jakuba Bednáře, Anežky Janatové, Adély Šafrové, Alberta Švandy z 1. ročníku, Natálie Kalinové z 2. ročníku, Jakuba Hampla z 5. ročníku. 

13.3.2019
V pondělí 18.3. provoz školní družiny z organizačních důvodů a po shodě se zákonnými zástupci do 15,00.

5.3.2019
Vážení rodiče, čím dál více se množí počet omluvenek na hodiny tělesné výchovy, které s dětmi trávíme venku na čerstvém vzduchu. Děti bohužel nemají ve velkém množství vybavení na tělocvik. Mají špatnou obuv, v zimních botách jde běh provozovat opravdu špatně, nemají šusťákové bundy, a tak se potí v těch zimních, proti větru nejsou chráněny lehkou čepicí, protože si ji ráno do auta zapomenou vzít nebo ti starší nechtějí vypadat hloupě.
Pro mnohé je pohyb venku v hodinách TV, ve školní družině a při zájmových kroužcích jediným pohybem na čerstvém vzduchu v tomto období. Dohlédněte prosím na vybavení svých dětí na hodiny TV a odpolední aktivity v ŠD.
Děkuji J. Oberhel

8.2.2019
V měsíci lednu jsme se s dětmi ze ŠD zapojili do soutěže vyhlášenou Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Do kreseb na téma ‚(Ne)bezpečný svět chemie“ se zapojily i děti, které ŠD běžně nenavštěvují. Celkem se nám sešlo 25 obrázků. Do soutěže byly odeslány práce: v 1. kategorii- Denise Bárty, Anežky Červené a Adélky Šafrové, v 2. kategorii- Jakuba Hampla.

19.3.2018
Upozornění na uzavření křižovatky v Oskořínku.
Dne 19.3. z důvodu opravy vozovky v místě křižovatky v obci Oskořínek dojde k uzavření silnic č. III/33015 (Oskořínek - Chleby) a č. III/32924 (Oskořínek - Všechlapy) a dále k částečné uzavírce silnice č. III/32926 (Oskořínek - Hrubý Jeseník). Doba uzavírky je od 19.03.2018 od 6h do 06.04.2018 do 16h.
Bližší informace:
Dne 19.3. z důvodu opravy vozovky v místě křižovatky v obci Oskořínek dojde k uzavření silnic č. III/33015 (Oskořínek - Chleby) a č. III/32924 (Oskořínek - Všechlapy) a dále k částečné uzavírce silnice č. III/32926 (Oskořínek - Hrubý Jeseník). Doba uzavírky je od 19.03.2018 od 6h do 06.04.2018 do 16h. 
Po dobu uzavírky nebude linkami 270013 a 270014 obsluhována obec Nový Dvůr a úsek mezi obcemi Chleby a Oskořínek bude veden po objízdné trase přes Bobnice.

Objízdná trasa Vede obousměrně z obce Oskořínek do Křince po silnici č.lll/32926 a č.lll/32925. do obcí Vestce a Rašovic po silnici č. ll/329, do Chleb a Bobnic po silnici č.lll/33017. Průjezd obcí Oskořínek na křižovatce silnice č.32926 při částečné uzavírce bude řízen světelnou signalizaci.

27.4.2016
Uvolňování žáků ze školní družiny se řídí řádem školní družiny:

1. Dítě odchází domů v dobu uvedenou na zápisním lístku. Odchází samo, či v doprovodu rodičů.
2. Pokud dítě odchází jinak, než je udáno v zápisním lístku, tak pouze na písemnou žádost rodičů, či zákonného zástupce. Dítě si může vyzvednout i osoba pověřená rodičem, či zákonným zástupcem.
3. Pro vyzvednutí dítěte z odpolední družiny je rodič vpuštěn do prostor školy až po ověření účelu jeho vstupu do budovy prostřednictvím elektronického vrátného u hlavního vchodu školy.

Z uvedeného vyplývá:
a) nelze uvolnit žáka z družiny na základě telefonátu,
b) vyzvednutí žáka probíhá v družině nebo jídelně za přítomnosti paní vychovatelky, která je o vyzvednutí rodičem informována,
c) nelze si žáka vyzvednout na chodbě školy a neinformovat o tom vychovatelku ŠD.

1.3.2016
V galerii jsme umístili fotografie z paličkování.

20.1.2016
Od 1.2.2016 nastupuje na pozici vychovatelky školní družiny paní Martina Havlová ze Křince. O pozici se ucházely od doby vypsání volného místa (12.11.2015) celkem tři osoby. Jedna jediná z nich měla potřebnou kvalifikaci, ale volné místo nepřijala. Provozní doba družiny se nemění.

16.2.2015
Ve školní družině máme dvě volná místa.

19.1.2015
OD 1.2.2015 jedno volné místo ve školní družině.

16.9.2014
Do Galerie jsme přidali fotografie z činnosti družiny.

2.9.2014
V novém školním roce jsme rozšířili provoz družiny. Ranní provoz je od 6,30 do 7,30 a odpolední od 11,25 do 15,45.
Prosíme rodiče o dodržování časů odchodů z družiny. Hlavní činnost družiny probíhá od 12,35 do 13,45 a v čase od 14,00 do 15,00 děti odchází při příznivém počasí ven. Proto je možné děti vyzvedávat v těchto časech:
11,25 - 12,30
13,45 - 14,00
15,00 - 15,45
Bližší informace a náplň činností v družině najdete v dokumentu "ŠVP ŠD 2014", který se nachází v sekci Archiv - Dokumentace školy.

Děkujeme

13.5.2014
Zítra je v družině paní učitelka Oberhelová. Důvodem je školení paní vychovatelky v Praze.

30.1.2013
Dopravní výchova zábavně: http://www.skodahrou.cz/

25.11.2011
V galerii najdete mnoho nových fotografií z podzimní činnosti družiny.

10.11.2011
Od listopadu pracujeme k tématu Příroda kolem nás.Vyrobili jsme si obrázek z listí a papírová zvířátka.Poznávali jsme živé rostlinky pro zdraví (u p.Hájkové).Hodně pracujeme s knihou,děti si nosí knihy z domova.Za skvělá vyprávění z přinesené knihy chválím - Petru Z., Vojtu Š.,Pavla S.,Veroniku P.,Ondřeje Š.,Dianu V. a Karolínu K..

31.10.2011
Při dnešní vycházce jsme poznali nádherně barevné listí a hned jsme si i několik kusů posbírali pro naši další práci.Pokračujte ve sběru a lisování listí. Příští týden ho použijeme na vytvoření obrázků.

27.10.2011
Od pondělí 31.10. jede družina podle svého rozvrhu. Paní vychovatelka se po nemoci vrací. 

21.10.2011
Od pondělí vás ve školní družině čeká na "zástup" nová paní vychovatelka. Režim školní družiny se zatím nemění :
Ranní provoz od 6,45 zajištěn v mateřské škole.
Provoz od 11,25 do 15,00 zajištěn pedagogickými pracovníky školy ve školní družině.
Provoz od 15,00 do 15,30 zajištěn v mateřské škole (žáci budou převedeni v 15,00 do budovy MŠ).

18.10.2011 jsme společně se spotovním kroužkem vyrazili na výpravu za poznáním obce Oskořínka. Uličkami jsme se proplétali k vlakovému nádraží, obešli jsme Dudkovo jezero, navštívili oskořínskou školku, ale jen za oknem, abychom moc nevyrušili spáče, a okolo panenky Marie se vrátili do školy. V družině jsme pak cestu hledali na mapě obce a vybarvili jsme si fotky z výšlapu.

13.10.2011 jsme pracovali všichni společně s výtvarným kroužkem. Použili jsme metodu kašírování, to je zpracování už nepotřebných starých novin pomocí lepidla na tapety. Vaši ježci už schnou a já se těším na příští týden, až je dokončíme a vyzdobíme s nimi školu. 

11.10.2011
Tématen pro měsíc říjen je poznávání okolí školy a obce. Dnes jsme poznávali kostel sv.Václava, faru a zemědělské družstvo. Pracovali jsme s mapou Hrubého Jeseníka a budovy v mapě vyhledávali. Chválím Péťu z 1.ročníku, která se v mapě orientovala výborně.

Zítra družina s paní učitelkou Hlavičkovou, ve čtvrtek a pátek s paní učitelkou Oberhelovou. Počítačový kroužek v pátek s panem ředitelem.

10.10.2011
Z důvodu onemocnění paní vychovatelky a nutného zabezpečení chodu školní družiny zítra odpadá sportovní kroužek.

7.10.2011
Úprava režimu školní družiny
Z důvodu onemocnění paní vychovatelky je od 7.10.2011 až do odvolání režim ve školní družině upraven takto :

Ranní provoz od 6,45 zajištěn v mateřské škole.
Provoz od 11,25 do 15,00 zajištěn pedagogickými pracovníky školy ve školní družině.
Provoz od 15,00 do 15,30 zajištěn v mateřské škole (žáci budou převedeni v 15,00 do budovy MŠ).

mapy.czOvoce do škol

proskoly.cz - testy, procvičování, dotazníky

Video: cesta na rozhlednu RomankaObec Hrubý JeseníkObec OskořínekTJ Hrubý JeseníkTJ Sokol Oskořínek